Some orders may wait longer than 60 days / หากต้องการใบกำกับภาษีรบกวนแจ้งข้อมูลผู้ออกใบกำกับในวันที่สั่งซื้อสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า


         

นโยบายการ
จัดส่งสินค้า 

Mitten Studio บริการจัดส่งสินค้าประกอบพร้อมติดตั้งโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของทางร้านหมดกังวลเรื่องสินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง

บริการขนส่งโดยทางร้าน
> บริการจัดส่ง และติดตั้งฟรี กรุงเทพ และปริมณฑล  เมื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ครบ 20,000 บาทขึ้นไป หากมียอดสั่งซื้อต่ำกว่า 20,000 บาท มีค่าบริการ 500 บาท
> บริการจัดส่ง ต่างจังหวัดคิดค่าบริการตามระยะทาง ด้วยบริการขนส่งเอกชนทั่วไป
บริการจัดส่งและติดตั้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรณีดังนี้
         **
 กรณีจัดส่ง และติดตั้งบนคอนโดหรืออาคาร โดยไม่มีลิฟต์ขนส่ง หรือสินค้าไม่สามารถนำเข้าลิฟต์ได้ พนักงานจะขนสินค้าขึ้นทางบันได บริการยกสินค้าขึ้นให้ฟรี สูงสุดไม่เกิน 3 ชั้น หากมากกว่าชั้น 3 ขึ้นไป คิดค่าบริการ 300 บาท (ไม่เกิน 6 ชั้นขึ้นไป)
         ** 
หากไม่มีผู้รับสินค้าในวันที่จัดส่งสินค้า หน้างานไม่พร้อมตั้งวางสินค้าเนื่องจากงานบิ้วอิน งานก่อสร้างไม่เรียบร้อยดีทางบริษัทฯ หรือทีมขนส่งไม่มีสามารถติดต่อผู้รับสินค้าหน้างานได้ภายใน 30 นาที จำเป็นต้องขนสินค้ากลับโรงงาน ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ขากลับและนำกลับมาส่งใหม่อีกครั้ง โดยคิดค่าบริการรอบสองครั้งละ 1,000
บาท


บริการขนส่งโดยขนส่งเอกชน
> บริการจัดส่ง ทุกพื้นที่ คิดค่าจัดส่งตามระยะทาง โดยคำนวณจากระบบอัตโนมัติ
> ทางบริษัทไม่รับประกันสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง

หมายเหตุ : เมื่อคุณลูกค้าตรวจสอบสินค้า และทำการเซ็นรับสินค้าแล้ว ถือว่ายินยอมและได้ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี