Some orders may wait longer than 60 days / หากต้องการใบกำกับภาษีรบกวนแจ้งข้อมูลผู้ออกใบกำกับในวันที่สั่งซื้อสินค้า

Business Policy

Business policies 

Shipping/ระยะเวลาการดำเนินการและการจัดส่ง : สินค้าทุกชิ้นเป็นสิ่งสั่งผลิตใช้เวลาดำเนินการประมาณ60-90วัน นับจากวันสั่งซื้อหลังจากที่สินค้าพร้อมจัดส่ง ทางร้านจะติดต่อเพื่อนัดวันและเวลาในการรับสินค้าที่ลูกค้าสะดวก (ระยะเวลาการผลิตสินค้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา โปรดสอบถามเพิ่มเติมกับทางพนักงานดูแลการขาย)

Cancellation/การยกเลิก : เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งผลิต ภายหลังจากการคอนเฟิร์มสั่งซื้อสินค้าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนเงินที่ชำระมาแล้วทุกกรณี

Returns and Refunds การคืนสินค้าหรือชดเชยค่าเสียหาย : เมื่อได้รับสินค้าแล้วหากลูกค้าพบว่าสินค้ามีความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งโดยรถขนส่งจากทางบริษัทฯ(ไม่รวมกรณีลูกค้าเลือกรูปแบบการขนส่งโดยขนส่งเอกชนอื่นๆ)หรือความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิต ลูกค้าสามารถทำเรื่องเครมกลับมาได้ที่ร้านผ่านช่องทาง Line official โดยการคืนหรือการชดเชยค่าเสียหายจะเป็นการตกลงกันระหว่างสองฝ่าย 

*เงื่อนไขอื่นๆโปรดตรวจสอบได้ที่พนักงานดูแลการขายหรือหน้าเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ