Some orders may wait longer than 60 days / หากต้องการใบกำกับภาษีรบกวนแจ้งข้อมูลผู้ออกใบกำกับในวันที่สั่งซื้อสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า


        


นโยบายการรับประกันสินค้า

> เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวดเฟอร์นิเจอร์งานไม้

**ครอบคลุมสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์งานไม้ทุกชิ้น โดยรับประกันสินค้าชำรุดที่ 
ข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิต ระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ส่งสินค้า เฉพาะในส่วนการชำรุดของโครงสร้างไม้ บานพับ รางลิ้นชักชนิดเซาะร่อง และรางสไลด์ลิ้นชักแสตนแลส
**การรับประกันสินค้านี้ จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของวัสดุที่เกิดจากการใช้งาน รอยขีดข่วน,รอยบิ่น และรอยแตกของเนื้อไม้,รอยด่างที่เกิดจากน้ำมันหอมระเหย และแอลกอฮอล์,ความหมอง,ซีด,สนิม,หลุด,ความเสียหายที่เกิดจากปลวกมอด หรือสัตว์พาหะต่าง ๆ รวมถึงสัตว์เลี้ยง,ความเสียหายจากน้ำ,เปียก,ความชื้น,เชื้อรา รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี
 

> เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวดชุดโซฟา และเก้าอี้นั่ง
** การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์หมวดชุดโซฟา และเก้าอี้นั่ง มีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ส่งสินค้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยการรับประกันสินค้าจะครอบคลุมเฉพาะความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนต่างๆ โครงสร้างไม้ และเหล็กด้านในที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งาน มีข้อบกพร่องทางการผลิตเพียงเท่านั้น
** การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุม ถึงความเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ฟองน้ำที่เบาะโซฟา และขนห่านที่เกิดการยุบตัวที่เกิดจากการใช้งาน ความเสียหายของผ้า หรือ วัสดุหุ้ม เช่น รอยขีดข่วน,รอยด่างที่เกิดจากน้ำมันหอมระเหย แอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่ทิ้งคราบหนัก ความหมอง,ซีด,ขาด,หลุด,ถลอก,ลอก,ขาหัก,ขาเป็นรอย ความเสียหายที่เกิดจากปลวก,มอด หรือสัตว์พาหะต่าง ๆ รวมถึงสัตว์เลี้ยง รอยที่เกิดตามธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

> การบริการแจ้งซ่อม Customer Service
การบริการแจ้งซ่อมหลังสินค้าหมดระยะเวลาเอาประกัน
*ระยะเวลาสินค้าเกิน 3 เดือนขึ้นไป*
** ทีมบริการเข้าตรวจสอบประเมินอาการชำรุด และความเสียหายของตัวสินค้าทุกกรณี ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 500-1,500 บาท/ครั้ง ต่างจังหวัดคิดค่าบริการตามระยะทาง
** กรณีทีมบริการเข้าแก้ไขปัญหาสินค้าที่ชำรุดได้ โดยไม่มีการสั่งซื้ออะไหล่ หรือวัสดุทดแทน นอกเหนือจากการซ่อมบำรุงตามอาการความเสียหายเบื้องต้นของสินค้า ทางบริษัท ฯ จะไม่เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มจากเดิม
** หรือกรณีทีมบริการประเมินอาการชำรุด และความเสียหายของสินค้า หากต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ หรือวัสดุ อื่น ๆ ที่ทางบริษัท ฯ สามารถหามาทดแทนอะไหล่เดิมที่ชำรุดได้ และลูกค้ายินยอมต้องการเปลี่ยนอะไหล่ หรือวัสดุดังกล่าว ตามที่ทีมบริการแจ้งกลับ ทางบริษัท ฯ สามารถเรียกเก็บค่าอะไหล่ทดแทน หรือวัสดุ อื่น ๆ ได้ตามความเป็นจริงทุกกรณี
** กรณีเปลี่ยนวัสดุหุ้มโซฟา หรือวัสดุด้านในโซฟา หากลูกค้ายินยอมที่จะให้ทางบริษัท ฯ จัดหามาทดแทนอันเดิมที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน ทางบริษัท ฯ สามารถเรียกเก็บค่าวัสดุหุ้ม พร้อมค่าจัดส่งตามระยะทางได้ทุกกรณี
** บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการรับคืน และเปลี่ยนสินค้าไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

หมายเหตุ :
เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งผลิต ภายหลังจากการคอนเฟิร์มสั่งซื้อสินค้าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนเงินทุกกรณี